Torrevieja 25º Torrevieja Murcia 24º Murcia

Yksityisyys

1.TOIMINNASTA VASTUUSSA OLEVAN TIEDOT

Yrityksen nimi: HOLA ESPAÑA (jäljempänä "Yritys" tai "Vastuuhenkilö").

CIF: 76994331-Z

Osoite: C / Pedro Lorca 16, Torrevieja (Alicante)

Puhelin: 605 01 80 79

Sähköposti  tietosuojaan liittyvissä asioissa: info@holaespania.casa

1.1.Sovellettavat määräykset

Tietosuojakäytäntömme on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman yleisen tietosuojadirektiivin 2016/679 / EY mukaisesti fyysisten  henkilöiden suojaamisesta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta  liikkuvuudesta. Yleisen tietosuojadirektiivin 95/46 / EY kumoamista ja mikä ei ole ristiriidassa edellä mainitun asetuksen kanssa, kuten henkilötietojen suojaanisesta  Espanjan lainsäädännössä säädetään. Antamalla meille tietoja vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän tietosuojakäytännön, antaen yksiselitteisen ja nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn tässä tarkoituksessa. Yhtiö voi muokata tätä tietosuojakäytäntöä mukauttamalla sen Espanjan tietosuojaviraston uuteen lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön tai tulkintaan. Näitä yksityisyyden suojaa koskevia ehtoja voidaan täydentää oikeudellisella ilmoituksella, evästeillä ja yleisehdoilla, jotka tapauksen mukaan kerätään tietyistä tuotteista tai palveluista, jos tällainen käyttöoikeus koskee henkilötietojen suojaamista.

1.2. Tietosuojavaltuutettu

Yhtiöllä ei ole tietosuojavaltuutettua.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojesi hoito vastaa seuraavia tarkoituksia: -Annamme tietoa  tarjottavista  tuotteista  ja palveluista , joita yrityksemme tarjoaa  ja jotka on tarkennettu tällä sivustolla.Nämä

johtavat sen johtamisalan ammattilaisiin kiinteistöpalveluiden alalla.

  Teet palvelusopimuksemme hyväksymällä vastaavan budjetin/ tilauksen tai allekirjoittamalla kauppasopimuksen.

Lähetämme sinulle sähköpostitse  tiedotteita ja uutisia  sekä päivityksiä tuotteidemme ja palveluidemme luettelosta.

Hallinnoimme verkkosivuston käyttäjiä ja tarvittaessa rekisteröintiä aktivoimalla ja hallinnoimalla käyttäjänä verkkosivustoa.

Analysoimme tietopyyntöjä, ehdotuksia ja valituksia asianomaisilta henkilöiltä niiden hallinnoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Ilmoitamme joko sähköisesti tai mobiililaitteilla kaikista tiedoista, jotka saattavat olla kiinnostavia sinulle

Lähetämme uutiskirjeen  käyttäjille, jotka ovat tilanneet sen.

2.1. Tietojesi säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään vain  tarpeellisen ajan  ottaen huomioon kykymme vastata ongelmiin, jotka ratkaistaan parantamaan ja aktivoimaan palveluitamme  ja täyttämään sovellettavan lain vaatimat vaatimukset . Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja voi säilyttää kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asianomainen osapuoli on lopettanut WEB-palvelun käytön. Tilausten yhteydessä säilyttämme henkilötietosi luvan myöntämishetkestä, kunnes peruutat sen tai pyydät hoidon rajoittamisen. Tällaisissa tapauksissa pidämme tietosi estettynä laillisesti vaadittujen määräaikojen kuluessa.

3. Laillistaminen ja kerätty tieto

Tietojesi käsittelyn laillistaminen on nimenomainen suostumus, joka myönnetään positiivisella toimella (täytä vastaava lomake ja tarkista tämän käytännön hyväksymiskenttä), kun annat meille henkilötietojasi.

3.1. Suostumus tietojen käsittelyyn

Käyttäjien ja/ tai asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaisissa määräyksissä. Käyttäjä tai asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa kuvattuihin tarkoituksiin, jotka edellyttävät käyttäjän ja asiakkaan tietojen käsittelyä sekä sopimuksen tai sopimusneuvottelujen puitteissa hänen tietopyyntönsä ja palvelun suorituksen toteuttamisen. Käyttäjä tai asiakas on myöntänyt nimenomaisen suostumuksen myönteisellä  toimella (täytä vastaava lomake ja tarkista tämän käytännön hyväksymiskenttä), kun hän on antanut meille henkilötietonsa.

3.2. Tietoluokat

Kerättyihin tietoihin viitataan tunnistetietojen luokassa, kuten: Nimi ja sukunimi, Puhelin, Postiosoite, Yritys, Sähköposti sekä IP-osoite, josta löydät tiedonkeruumaksun.

4. TURVALLISUUSTOIMET

Sitoumuksessamme taata henkilötietojesi turvallisuus ja luottamuksellisuus, ilmoitamme teille, että tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on toteutettu henkilötietojen turvaamiseksi ja niiden muuttamisen, häviämisen, käsittelyn tai luvattoman käytön estämiseksi. Olemme ottaneet huomioon teknologian tilan, tallennetun datan luonteeb  ja riskit, joihin ne ovat alttiina, Art. 32 RGPD EU 679/2016.

5. TIETOJEN KÄSITTELY

Tietojen siirtoja tai kansainvälisiä siirtoja koskevaa varustusta  ei ole, lukuun ottamatta vero-, liike- ja telekommunikaatiolainsäädäntöjä  valtuutettuja sekä tapauksia, joissa oikeusviranomainen vaatii meitä tekemään niin.

6. KÄYTTÖOIKEUDET

Jokainen asianomainen osapuoli on oikeutettu saamaan vahvistuksen  siitä, hoidetaanko häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarvittaessa pyytää sen poistamista, jos tiedot muista syistä eivät enää ole tarpeellisia kerättyjä tarkoituksia varten. Tietyissä olosuhteissa asianosaiset voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin me pidämme niitä vain vaatimusten käyttämisen tai puolustamisen kannalta. Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä syistä, jotka liittyvät niiden erityiseen tilanteeseen. Tietohallintopäällikkö lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakotetuista perustelluista syistä tai mahdollisten vaatimusten käyttämisestä. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet: Oikeus pyytää henkilökohtaisia tietojasi, oikeus pyytää oikaisua tai poistamista, oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojen  hoitoa, oikeus tiedon siirrettävyyteen ja vastaavasti peruuttaa myönnetty lupa.

6.1. Kuinka käytän oikeuksiani?

Jotta voit käyttää oikeuksiasu  sinun on otettava yhteyttä vastuussa olevaan henkilöön  ja pyydettävä vastaavaa lomaketta valitun oikeuden harjoittamiseen. Valinnaisesti voit ottaa yhteyttä  toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen saadaksesi lisätietoa oikeuksistasi. Oikeusasiamiehen yhteystiedot ovat puhelinnumero 605 01 80 79 ja sähköposti: info@holaespania.casa. Muista kopioida asiakirja, jonka avulla voimme tunnistaa sinut.

7.  SÄHKÖISTEN TIETOJEN SUORITTAMINEN

Kuten 11.7.2001 annetun lain 34/2002 mukaan tietoyhteiskunnan palveluista  ja sähköisen kaupankäynnin palveluista, jotka täyttivät tiedonkeruumaksun ja merkitsivät vastaavaan ruutuun  "Hyväksyn sähköisen viestinnän lähettämisen", myönnetään nimenomainen suostumus lähettää sähköpostiisi, puhelimeesi , faksilla tai muulla sähköisellä tavalla tietoja yrityksestä.