Laillinen neuvonta

Tietoyhteiskunnan palveluja ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan lain nro 34/2002 10 §: n noudattamiseksi ilmoitamme käyttäjillemme:

Yhteiskunnallinen nimitys:
Kaupallinen nimi: Hola Spain
Rekisteröity toimisto: C / Pedro Lorca 16, Torrevieja (Alicante)
CIF / NIF: 76994331-Z
Puhelin: 605 01 80 79
Sähköposti: info@holaespania.casa
Rekisteritiedot:
Verkkosivusto: holaespania.casa

Objekti

Verkkosivusta vastaava palveluntarjoaja antaa käyttäjille tämän asiakirjan, jolla se aikoo noudattaa lakia 34/2002, tietoyhteiskunnan palveluja ja sähköistä kaupankäyntiä (LSSI-CE) koskevista velvollisuuksista sekä tiedottaa kaikille sivuston käyttäjille sen käyttöehdot.

Jokainen sivua käyttävä noudattaa kaikkia sovellettavia sääntöjä.

Palveluntarjoaja pidättää  oikeuden muuttaa verkkosivustolla mahdollisesti olevia tietoja ilman velvollisuutta ilmoittaa henkilökohtaisesti minkäänlaisista muutoksista tai velvoitteiden täyttämisestä. Julkaisua palveluntarjoajan verkkosivuilla pidetään riittävänä.

Vastuu

Palveluntarjoaja on vapautettu minkäänlaisesta vastuuvelvollisuudesta, joka ilmenee verkkosivustollaan julkaistuista tiedoista edellyttäen, että ulkopuolinen taho on manipuloinut tai ottanut käyttöön näitä tietoja.

Palveluntarjoajan verkkosivusto voi käyttää evästeitä (pienet tiedostot, jotka palvelin lähettää sivun käyttäjiä varten tietokoneelle) tiettyjen toimintojen suorittamiseen, jotka ovat välttämättömiä sivuston moitteettoman toiminnan ja visualisoinnin kannalta. Verkkosivustossa käytettävät evästeet ovat joka tapauksessa väliaikaisia, jotka ovat voimassa vain asiakkaan istunnon ajan Evästeitä ei missään olosuhteissa käytetä henkilökohtaisten tietojen keräämiseen.

Asiakkaan verkkosivustosta on mahdollista, että se ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöön. Koska palveluntarjoaja ei voi aina valvoa kolmansien osapuolien verkkosivustoillaan tekemää sisältöä, se ei ota vastuuta tällaisesta sisällöstä. Joka tapauksessa palveluntarjoaja ilmoittaa, että se ryhtyy välittömästi peruuttamaan sisältöä, joka saattaa olla ristiriidassa kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, moraalin tai yleisen järjestyksen kanssa. Asiakas siirretään välittömästi uudelleenohjauksen kautta kyseiselle  verkkosivustolle ja häntä neuvotaan  ilmoittamaan asiasta viranomaisille.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tiedoista ja tallennetuista sisällöistä esimerkiksi foorumeilla, keskusteluilla, blogin generaattoreilla, kommentteilla, sosiaalisilla verkostoilla tai muulla tavalla, jonka avulla kolmannet osapuolet voivat julkaista sisältöä itsenäisesti palveluntarjoajan verkkosivuilla. Huolimatta Art. 11 ja 16, palveluntarjoaja on kaikkien käyttäjien, viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen käytettävissä ja osallistuu aktiivisesti kaikkien sellaisten sisältöjen peruuttamiseen tai estämiseen, jotka voivat vaikuttaa tai rikkoa kolmansien osapuolten lainsäädäntöä, kansallisia tai kansainvälisiä oikeuksia,moraalia tai yleistä  järjestystä. Jos käyttäjä katsoo, että verkkosivustolla on sisältöä, joka saattaa olla altis tästä luokituksesta, ilmoita siitä heti sivuston ylläpitäjälle.

Tämä sivusto on tarkistettu ja testattu toimimaan oikein. Periaatteessa oikea toiminta voidaan taata 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta tiettyihin ohjelmointivirheisiin, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä, luonnonkatastrofeista, lakoista tai muista vastaavanlaisista syistä, jotka eivät salli verkkosivujen käyttöä.


Teollisuus ja tekiijänoikeudet

Sivusto on palveluntarjoajan omaisuutta rajoittamatta kuitenkaan sen ohjelmointiin, muokkaamiseen, kokoamiseen ja muihin sen toiminnan kannalta tarpeellisiin elementteihin, kuten malleihin, logoihin  teksteihin tai grafiikkaan.Sivustolla ovat käytössä lisenssit ja tarvittavat luvat.  Kaikki verkkosivuston sisältö on asianmukaisesti suojattu  teollisuuusoikeuksilla ja henkisen ominaisuuden oikeuksilla sääntöjen mukaisesti sekä rekisteröitynä vastaavissa julkisissa rekistereissä.

Riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen niitä on tarkoitus käyttää, täydellinen tai osittainen kopiointi, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja markkinointi edellyttää kaikissa tapauksissa palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttöä, jota palveluntarjoaja ei ole aiemmin hyväksynyt, pidetään vakavana tekijän teollis- tai tekijänoikeuksien rikkomisena.

Palveluntarjoajan ulkopuoliset mallit, logot, teksti ja / tai grafiikka, jotka saattavat näkyä verkkosivustolla, kuuluvat omistajilleen, jotka ovat itse vastuussa mahdollisista kiistakysymyksistä, joita heille mahdollisesti aiheutuu. Joka tapauksessa palveluntarjoajalle on annettu nimenomainen ja ennakkolupa.

Palveluntarjoaja ei nimenomaisesti myönnä, että kolmannet osapuolet voivat ohjata suoraan verkkosivuston sisältöön ja joka tapauksessa ohjata palveluntarjoajan pääsivustolle.

Luotonantaja tunnustaa omistajiensa hyväksi vastaavat teollisuusoikeudet ja henkisen omaisuuden oikeudet. Ne eivät merkitse pelkästään mainintaa tai ulkonäköä verkkosivuston tarjoajan oikeuksista tai vastuun olemassaolosta, hyväksymisestä, sponsoroinnista tai suosituksesta.

Jos havainnoit  henkisen tai teollisoikeuden mahdollista  rikkomuksista sekä sivuston sisällöstä, voit tehdä sen seuraavalla sähköpostilla

Sovellettava laki ja toimivalta
Kaikkien tämän verkkosivuston tai siihen kehitettyjen asioiden ratkaisemiseen liittyvien riitojen tai kysymysten ratkaisemiseksi sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä, johon  osapuolet sitoutuvat ja jolla on toimivalta ratkaista kaikki  ELCHE: n tuomioistuimissa.